Trouble Shooting ตอนที่ 1 – ทำไมเบียร์ถึงไม่ยอมหมัก

beer fermentation

บทความชุดนี้ จะรวบรวมปัญหาที่พบบ่อยตอนทำเบียร์นะคะ เรื่องแรกเลย คือ ทำไมเบียร์ถึงไม่ยอมหมัก

โดยปกติแล้วการหมักที่แข็งแรง จะสามารถสังเกตุได้ภายใน 12-24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ใส่ยีสต์ลงไปในเบียร์แล้ว หากใช้เวลานานกว่า 24 ชั่วโมงและยังไม่เห็นสัญญาณของการหมักเบียร์ให้ลองสังเกตุสิ่งต่อไปนี้

 • ตรวจสอบอุณหภูมิการหมัก

ยีสต์แต่ละตัวจำเป็นต้องใช้อุณหภูมิในบางช่วง เพื่อเริ่มทำงานและเปลี่ยนจาก Wort ให้เป็นเบียร์  ในขณะที่อุณหภูมิในอุดมคติของยีสต์แต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วสายพันธุ์ส่วนใหญ่ จะมีอุณหภูมิที่ชอบและทำงานได้ดีที่สุดในช่วงระหว่าง 68°F – 78°F (20°C – 25.5°C) หากอุณหภูมิของถังหมักต่ำเกินไป เซลล์ยีสต์จะเริ่มอยู่เฉยๆ และหากสูงเกินไป เซลล์ยีสต์อาจไม่สามารถอยู่รอดได้ เช่น การใส่ยีสต์ลงไปใน wort ในขณะที่ยังร้อนอยู่ ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรหาอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยสามารถดูได้จากคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิตยีสต์ที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์

 • ใช้ยีสต์ที่ไม่แข็งแรง โดยสามารถสังเกตุได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ของยีสต์ที่ได้มา (ไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือแห้ง) ถูกเก็บไว้ในที่เย็น ไม่โดนความร้อน จนกว่าจะถึงวันต้ม โดยเฉพาะยีสต์น้ำที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นตลอดเวลา
  • ตรวจสอบวันหมดอายุยีสต์ในวันก่อนจะเริ่มต้นต้ม ยีสต์ที่หมดอายุแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ แต่เซลล์ที่มีชีวิต และแข็งแรงก็จะแตกต่างกันตามสภาพที่ได้เก็บรักษา และระยะเวลาที่หมดอายุไปแล้ว 
  • เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์ยีสต์ ควรจะทำการคืนสภาพให้ยีสต์ก่อน สำหรับยีสต์แห้งให้ทำการ Rehydrate และ ยีสต์น้ำ ให้ทำ Yeast Starter 
 • ตรวจสอบว่าถังหมักแน่น ไม่มีรอยรั่วที่อากาศหลุดออกไป
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตในช่วงการหมัก อาจรั่วออกที่อื่นที่ไม่ใช่ Airlock หากฝาปิดไม่สนิท แต่การหมักก็ยังสามารถแสดงออกมาในยังรูปแบบอื่น เช่น krausen (ฟองบนผิวของเบียร์ที่เกิดจากการหมัก)

ดังนั้น ไม่ต้องตกใจ ถ้าจะตอบคำถามว่า ทำไมเบียร์ถึงไม่ยอมหมัก? ทั้งนี้ ก็ขึ้นหลายอย่างที่กล่าวไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ความแข็งแรงของยีสต์ จำนวนเซลล์เริ่มต้น และประเภทของยีสต์ที่ใช้ด้วย เบียร์ที่เกิดจากการหมักที่แข็งแรงอาจใช้เวลาถึง 2-3 วันเลยที่ยีสต์จะเริ่มต้นทำงาน หากใช้เวลานานกว่า 3 วัน แต่ยังไม่เห็นกิจกรรมใดๆ ให้ลองใส่ยีสต์ไปเพิ่มรวมถึงเติมอากาศใส่ในเบียร์เพิ่มด้วย

Happy Brewing!