Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2015

ว่าด้วยเรื่อง ฮอปส์ (Hops) องค์ประกอบหลัก ในเบียร์

ฮอปส์ (Hops) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของเบียร์ ซึ่งบทความนี้จะอธิบายพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรรู้ในการเลือกประเภทของ ฮอปส์ (Hops)ให้เหมาะแก่การใช้งาน[...]