Tag Archives: beer yeast

Flocculation หนึ่งในค่าที่สำคัญ เวลาเลือกใช้ยีสต์

เพื่อน ๆ เคยเห็นคำว่า Flocculation เวลาที่เราจะเลือกใช้ยีสต์รึเปล่าคะ ข้อมูลตัวนี้จะบอกนิสัยของยีสต์ที่เราจะใช้ได้เลยค่ะ