Monthly Archives: ธันวาคม 2015

การ Carbonate เบียร์

บทความนี้จะพูดถึง การ Carbonate เบียร์ หรือง่ายๆคือการทำให้เบียร์ซ่านั้นเอง การ Carbonate มีความสำคัญกับเบียร์ค่อนข้างมาก เนื่องจากช่วยเพิ่มเรื่องการรับรสของเนื้อเบียร์ [...]