Tag Archives: hops

Noble Hops คืออะไร?

Noble hops เป็นชื่อที่เรียก ฮอปส์ 4 สายพันธหลัก ๆุ ที่พูดถึงกันบ่อย ๆ คือ Hallertauer Mittelfrüh, Tettnag, Spalt และ[...]

ลินาลูล (Linalool) ที่อยู่ใน ฮอปส์ คืออะไร

ลินาลูล (Linalool) เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถละลายได้ในเวิร์ท (wort) และในเนื้อเบียร์ได้มากกว่า Myrcene เป็นกลิ่นที่เหมาะมากหากอยู่ในเบียร์[...]

ไมร์ซีน (Myrcene) ที่อยู่ใน ฮอปส์ คืออะไร

กลิ่นหอมหลายๆกลิ่น ที่เราได้ใส่ฮอปส์แต่ละชนิดลงไป แล้วให้กลิ่นไม่เหมือนกัน ไมร์ซีน (Myrcene) ที่อยู่ใน ฮอปส์ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส่งผลนี้[...]

ว่าด้วยเรื่อง ฮอปส์ (Hops) องค์ประกอบหลัก ในเบียร์

ฮอปส์ (Hops) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของเบียร์ ซึ่งบทความนี้จะอธิบายพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรรู้ในการเลือกประเภทของ ฮอปส์ (Hops)ให้เหมาะแก่การใช้งาน[...]

เกร็ดความรู้กับ Sorachi Ace Hop

Sorachi Ace เป็น Hop เกิดจากการพัฒนาสายพันธ์ุโดยบริษัทเบียร์ชื่อดัง Sapporo ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการผสมพันธ์กันระหว่าง Hop พันธุ์ Saaz และพันธ์ุ Brewer Gold [...]