Tag Archives: hops

Noble Hops คืออะไร?

Noble hops เป็นชื่อที่เรียก ฮอปส์ 4 สายพันธหลัก ๆุ ที่พูดถึงกันบ่อย ๆ คือ Hallertauer Mittelfrüh, Tettnag, Spalt และ[...]

ลินาลูล (Linalool) ที่อยู่ใน ฮอปส์ คืออะไร

ลินาลูล (Linalool) เป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถละลายได้ในเวิร์ท (wort) และในเนื้อเบียร์ได้มากกว่า Myrcene เป็นกลิ่นที่เหมาะมากหากอยู่ในเบียร์

ไมร์ซีน (Myrcene) ที่อยู่ใน ฮอปส์ คืออะไร

กลิ่นหอมหลายๆกลิ่น ที่เราได้ใส่ฮอปส์แต่ละชนิดลงไป แล้วให้กลิ่นไม่เหมือนกัน ไมร์ซีน (Myrcene) ที่อยู่ใน ฮอปส์ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส่งผลนี้

ว่าด้วยเรื่อง ฮอปส์ (Hops) องค์ประกอบหลัก ในเบียร์

ฮอปส์ (Hops) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของเบียร์ ซึ่งบทความนี้จะอธิบายพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรรู้ในการเลือกประเภทของ ฮอปส์ (Hops)ให้เหมาะแก่การใช้งาน

เกร็ดความรู้กับ Sorachi Ace Hop

Sorachi Ace เป็น Hop เกิดจากการพัฒนาสายพันธ์ุโดยบริษัทเบียร์ชื่อดัง Sapporo ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการผสมพันธ์กันระหว่าง Hop พันธุ์ Saaz และพันธ์ุ Brewer Gold และทำให้ได้กลิ่นแบบพิเศษออกแนวเลมอน[...]