ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.brew-by-me.com กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการเว็บไซต์มของคุณ

นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงิน

 • ร้านค้าจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า   

 • กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-45 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า
 • กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking หรือ โอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายเปลี่ยนและคืนสินค้า 

 • เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้านค้าฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • กรุณาติดต่อร้านค้าฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
  • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังร้านค้าฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางร้านค้าฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
  • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
  • เมื่อร้านค้าฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
  • ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข  092-686-6642  หรืออีเมล์ [email protected] 

นโยบายยกเลิกการสั่งซื้อ 

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ หรือ สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข  092-686-6642  หรืออีเมล์ [email protected] 

นโยบายจัดส่งสินค้า 

 • ร้านค้าจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถติดต่อร้านค้าได้ในวันและเวลาทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดร้าน และ วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 19.00 ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
 • ร้านค้าจัดส่งภายใน 2 วันทำการ ด้วยบริการจัดส่งของบริษัท ขนส่ง เอกชน และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดส่งมาตรฐานภายใน 2-10 วันทำการโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า 
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง ซึ่งในกรณีของการข้ามเขตการจัดส่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น